PROJECT TRAILERS 

Munting patikim, mga Bes, kung ano ang nilalaman ng ilan sa ating mga projects.

Hindi na kailangang lumayo para mapakinggan ang buong episodes. Click THE PODCAST tab sa Menu Bar sa itaas to binge listen to our projects!

Want to be in on the kiki?